Historik

I början av 1980-talet uppstod behovet av ett ADB-system, som stöd i arbetet på miljö- och hälsoskyddskontoren i landet. Ändringar i miljöskyddslagen, ny hälsoskyddslag, förvaltningslag, sekretesslag osv. medförde stora krav på en effektiv och fungerande administration och ärendehantering.

Eftersom ett sådant system inte existerade vid denna tid, samlades tre miljöchefer från Botkyrka, Järfälla och Nacka kommuner för en diskussion om hur ett sådant stöd skulle vara utformat. Arbetet ledde till MIA, det första heltäckande datoriserade ADB-systemet för landets miljö- och hälsoskyddskontor.

MIA togs i bruk i Botkyrka den 4 november 1986. Därefter installerades systemet i Järfälla och Nacka. Ytterligare kommuner tillkom under 1987 och framåt, för att så småningom omfatta 30-40 kommuner runt om i landet.

Tanken på en användarförening kom upp i flera sammanhang och bildandet av MIA användarförening skedde vid ett konstituerande möte 1988-08-15 i Järfälla.

I början på 1990-talet skedde en vidareutveckling av MIA till ett Windowsbaserat system kallat MILJÖ. I samband med att allt fler kommuner övergick till detta ändrades namnet på användarföreningen till MILJÖ.

Användarföreningen har, förutom att i ett tidigt skede anordna kurser och genomföra användarmöten, även varit användarnas ombud i förhandlingar med programägarna. Föreningen har dessutom drivit på utvecklingen i den riktning som användarna ansett vara nödvändigt. Det arbetet har genom åren varit uppskattat från både användarnas och produktägarnas sida.

Föreningen har ytterligare en gång bytt namn till ECOS användarförening, för att överensstämma med systemets nya namn Ecos.